Porozumienie bez przemocy (wg Marshalla Rosenberga - NVC) cz. 1

Porozumienie bez przemocy cz. 1

Warsztat (cz. I) jest teoretycznym i praktycznym wprowadzeniem w metodę "porozumienia bez przemocy" (PBP, ang. NVC), zwaną także "komunikacją współczucia", czy "językiem serca". 

Ten sposób kształtowania relacji polega na respektowaniu własnych potrzeb i uczuć oraz na umiejętności komunikowania ich innym, z jednoczesnym uczeniem się wrażliwości i empatii względem drugiego człowieka. Wnikliwe słuchanie i nastawienie na zrozumienie bliźniego wraz z postawą szacunku do samego siebie, pomaga unikać konfliktów i kształtować satysfakcjonujące relacje w małżeństwie, rodzinie, między przyjaciółmi, w stosunkach służbowych i w życiu społecznym. PBP to także szansa na pogłębienie afirmacji siebie i zmianę w postrzeganiu świata nie jako zagrożenia, lecz domu, w którym każdy może znaleźć przyjazne miejsce dla siebie. Część II pogłębia znajomość metody i doskonali umiejętności PBP.

Termin: 20-22 października.

Zajęcia poprowadzi Pani Anna Mills, certyfikowany trener NVC.

WIĘCEJ