Wydarzenia z 07 Sierpnia 2017

  • Od 02 Sierpnia 2017 do 10 Sierpnia 2017
    Wybór Chrystusa, pójście Jego drogą, nieuchronnie prowadzi do wejścia w misterium Jego Paschy. Towarzyszenie Jezusowi na tej drodze oraz zgoda na własną paschę są niezbędnymi warunkami bycia Chrystusowym uczniem.
  • Od 02 Sierpnia 2017 do 10 Sierpnia 2017
    Rekolekcje te są kontynuacją rekolekcji Fundamentu Ćwiczeń Duchowych. Celem 1 Tygodnia Ćwiczeń jest oczyszczenie serca, czyli nawrócenie, uporządkowanie tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na wolę Bożą.
  • Od 02 Sierpnia 2017 do 10 Sierpnia 2017
    Tytuł Syntezy: „Św. Ignacy – przewodnik naszego pielgrzymowania”. Proponujemy spotkanie z żywą „historią” - jaką było życie św. Ignacego, a ściślej: z „historią” jak Bóg kierował i prowadził św. Ignacego w jego drodze duchowej. Dla osób, które odprawiły wszystkie etapy Ćwiczeń Duchowych.
3 08-07-2017