Najbliższe wydarzenia

Niezbędnik emocjonalny kobiety

Masz kłopot w zrozumieniu własnych emocji? Chcesz lepiej rozpoznawać własne pragnienia? Pragniesz łatwiej wyrażać siebie?

Czytaj więcej...

Fundament Ćwiczeń Duchowych

Rekolekcje te wprowadzają w doświadczenie życia duchowego poprzez poznanie i praktykowanie różnych metod modlitwy, takich jak: medytacja ignacjańska (rozważanie Słowa Bożego), ignacjański rachunek sumienia.

Czytaj więcej...

I Tydzień Ćwiczeń Duchowych

Rekolekcje te są kontynuacją Fundamentu Ćwiczeń Duchowych. Celem I Tygodnia Ćwiczeń jest oczyszczenie serca, czyli nawrócenie, uporządkowanie tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na wolę Bożą.

Czytaj więcej...

II Tydzień Ćwiczeń Duchowych

To zagospodarowanie daru wolności. Wiara jest ODPOWIEDZIĄ na miłość Boga, na to co uczynił i wciąż czyni dla nas.

Czytaj więcej...

III Tydzień Ćwiczeń Duchowych

Wybór Chrystusa, pójście Jego drogą, nieuchronnie prowadzi do wejścia w misterium Jego Paschy. Towarzyszenie Jezusowi na tej drodze oraz zgoda na własną paschę są niezbędnymi warunkami bycia Chrystusowym uczniem.

Czytaj więcej...

IV Tydzień Ćwiczeń Duchowych

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie zostałyby spisane Ewangelie, nie powstałby Kościół, a świadomość śmierci byłaby pytaniem bez odpowiedzi.

Czytaj więcej...

Rekolekcje ignacjańskie dla niepełnosprawnych

Rekolekcje dla osób niepełnosprawnych to trwające sześć dni zamknięte ćwiczenia duchowe oparte na metodzie św. Ignacego.

Czytaj więcej...