Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Wybierz wydarzenie, w którym chcesz wziąć udział(*)
Nieprawidłowe dane

Preferowany pokój
Nieprawidłowe dane

Rok urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane

Stan(*)
Nieprawidłowe dane

Wykształcenie/zawód
Nieprawidłowe dane

Adres(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

W razie wypadku zawiadomić (imię, nazwisko, nr telefonu)(*)
Nieprawidłowe dane

Czy uważam, że aktualny stan zdrowia (psychiczny i fizyczny) pozwala na udział w wydarzeniu?(*)
Nieprawidłowe dane

Rodzaj schorzenia(*)
Nieprawidłowe dane

Stopień niepełnosprawności(*)
Nieprawidłowe dane

korzystam z wózka/ kul/ poruszam się samodzielnie

Jakiej pomocy potrzebuję w czynnościach życiowych:(*)
Nieprawidłowe dane

toaleta, posiłki, przemieszczanie się itp.

Czy w przeszłości korzystałem/am z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, terapii, itp.?
Nieprawidłowe dane

Czy obecnie korzystam z terapii psychologicznej/pomocy psychiatrycznej?
Nieprawidłowe dane

Ruchy lub wspólnoty kościelne, w których uczestniczyłem:
Nieprawidłowe dane

Gdzie i kiedy uczestniczyłem/am dotychczas w rekolekcjach ignacjańskich lub innych rekolekcjach
Nieprawidłowe dane

Czy zobowiązuję się do uczestnictwa w pełnym programie wydarzenia?(*)
Nieprawidłowe dane

Czy w przypadku rezygnacji z udziału zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym Sekretariat ECCC – telefonicznie lub e-mailowo?
Nieprawidłowe dane

Inne uwagi, które chcę przekazać ECCC lub osobie prowadzącej wydarzenie.
Nieprawidłowe dane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem dla celów organizacji wydarzeń. Jestem świadomy prawa do wglądu do nich, ich zmieniania lub usuwania.(*)
Nieprawidłowe dane

Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji e-mail zawierającej informacje na temat wydarzeń (brak zgody nie pozwoli nam na wysyłanie dalszych informacji).(*)
Nieprawidłowe dane

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny dotyczący informacji związanych z wydarzeniami.(*)
Nieprawidłowe dane

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert marketingowych od Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) poprzez e-mail. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest ECCC z siedzibą w Warszawie, ul.Olecka 30. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.(*)
Nieprawidłowe dane

Wyślij formularz

Zapisy na Rekolekcje dla osób niepełnosprawnych w terminie: 20-25 sierpnia 2018
Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

Nadchodzące wydarzenia

Rekolekcje ignacjańskie I, II, III, IV Tydzień, Synteza  23.01, 7.05, 10.07, 20.07, 6.08, 1.10, 30.11.2019

Rekolekcje ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym 23.01, 7.05, 10.07, 20.07, 6.08, 1.10, 30.11.2019

Fundament Ćwiczeń Duchowych  19.02, 30.04, 25.06, 30.07, 23.08, 5.11.2019

Rozeznawanie powołania 1.03.2019 

Skupienie wielkopostne „Rzeczywistość pełna Boga” 12.04.2019

Rekolekcje dla seniorów 20.05.2019 

Mindfulness z Modlitwą Jezusową 18.06.2019

Fundament Plus 25.06.2019

Poznaj Siebie cz. 1 30.08.2019

Mindfulness w relacjach 27.10.2019