"Ignacjański grudzień w ECCC":

   06-11.12.2011     Fundament
   11-18.12.2011     I Tydzień Ćwiczeń Duchowych

   

66"Ignacjański grudzień w ECCC" - z zachowaniem możliwości uczestniczenia w tylko jednej serii rekolekcji - to propozycja dla tych, którzy, dysponują czasem o tej właśnie porze roku i chcieliby odważnie wejść na drogę Ćwiczeń Duchowych, odprawiając łącznie rekolekcje Fundamentu i I Tygodnia ĆD. Pierwszy etap tych kilkunastodniowych rekolekcji to wejście w modlitewną ciszę, otwarcie się na Boga i nauka podstawowych narzędzi pracy duchowej właściwych dla metody ingacjańskiej. Po doświaczeniu bezinteresownej i hojnej miłości Boga podczas Fundamentu, rekolektant jest zaproszony do pójścia dalej w zgłębianiu prawdy o sobie i do doświadczenia wolności w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, który przyszedł pojednać nas z Bogiem i z samymi sobą. Podjęcie tak intensywnego czasu rekolekcji w milczeniu, oznacza także zgodę na rozeznanie z kierownikiem duchowym pod koniec Fundamentu ĆD, spodziewanego pożytku duchowego z wejścia w kolejny etap Ćwiczeń Duchowych i - w przypadku wątpliwości - ewentualne odłożenie tego kroku na czas późniejszy.

Koszty: ofiara na fundusz rekolekcyjny. Szacunkowy koszt uczestnictwa jednej osoby wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem w pok. 2 osobowym z łazienką w rekolekcjach Fundamentu wynosi 520 PLN (w 1 osob. - 590 PLN), w I Tyg. ĆD 720  PLN (w pok. 1 osob. - 790 PLN).