I Tydzień Ćwiczeń Duchowych

Rekolekcje te są kontynuacją Fundamentu Ćwiczeń Duchowych. Celem I Tygodnia Ćwiczeń jest oczyszczenie serca, czyli nawrócenie, uporządkowanie tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na wolę Bożą.

Ćwiczenia I Tygodnia mają doprowadzić rekolektanta do poznania miłości Bożej i tego, co stoi w opozycji do niej, czyli własnego grzechu. W centrum rozważań I Tygodnia nie stoi jednak grzech, lecz zraniony i pogubiony człowiek, który rozważa miłość Boga do siebie, przekraczającą wszelkie zło i otwiera się na doświadczenie Jego miłosierdzia.

Na te rekolekcje zapraszamy osoby, które przeżyły Fundament Ćwiczeń, pragną je kontynuować, jak również nie było ku temu przeciwwskazań ze strony osoby towarzyszącej w czasie poprzedniego etapu Ćwiczeń.

Warunki owocnego uczestnictwa w tej formie rekolekcji to:

- zdolność do zachowania pełnego milczenia i nie kontaktowania się ze światem zewnętrznym (tel. komórkowy, internet, itp.)
- zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy 3-4 razy dziennie po 45-60 min.
- wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
- szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
- otwartość i gotowość do dzielenia się z osobą towarzyszącą w rekolekcjach
- wiek powyżej 21 roku życia

Termin: 2 - 10 sierpnia 2017 / ZAPISY TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ

Rekolekcje prowadzi o. Grzegorz Ginter SJ wraz ze współpracownikami.

WIĘCEJ