Porozumienie bez przemocy cz. 2

Warsztat adresowany jest do osób, które uczestniczyły w części pierwszej warsztatu, bądź znają metodę Porozumienia bez przemocy z innych kursów i chciałyby pogłębić jej znajomość oraz doskonalić umiejętności komunikowania się w sposób empatyczny.

Termin: 1 - 3 grudnia.

Zajęcia poprowadzi Pani Anna Mills, certyfikowany trener NVC.

WIĘCEJ