JAK BYĆ BOGATYM czyli jezuici o pieniądzach. To konferencja dla biznesmenów, przedsiębiorców i tych wszystkich, którzy mają do czynienia na co dzień z pieniędzmi. Chcemy w czasie tego spotkania zastanowić się nad tym, co Pismo Święte mówi o bogactwie. Czy bogactwo jest oznaką błogosławieństwa Pana Boga i czy są tacy bogaci, którzy wejdą do Królestwa Niebieskiego.

 

Jak Być Bogatym czyli jezuici o pieniądzach

Zapraszamy na spotkania dotyczące zarządzania dobrami materialnymi i duchowymi. Szukamy odpowiedzi na pytania, w jaki sposób je łączyć, jak mogą się uzupełniać i jaka powinna być ich właściwa hierarchia.

Ta konferencja jest adresowana głównie do przedsiębiorców i biznesmenów.

W trakcie jednodniowych spotkań rozmawiamy o tym, co w Piśmie Świętym możemy znaleźć na temat zysku, bogacenia się i dziesięciny. Przewodnikiem po Biblii jest o. Wojciech Żmudziński SJ, teolog biblijny. Do tej pory rozważaliśmy fragmenty m.in. o Spotkaniu bogatego młodzieńca z Panem Jezusem, Niesprawiedliwym Rządcy oraz o Hojnej wdowie.

Ponadto, o. Artur Filipowicz SJ, etyk biznesu, przybliża nam etyczną stronę posługiwania się i zarządzania pieniędzmi. Rozmawiamy o zagrożeniach i pokusach na jakie jesteśmy narażeni w zarządzaniu dobrami materialnymi. Czy możemy podejmować kompromisy w tym względzie, a jeśli tak, to jakie?

Najbliższe spotkanie: 24 listopada 2018 r.

Prowadzący: o. Wojciech Żmudziński SJ, o. Artur Filipowicz SJ, o. Wojciech Mikulski SJ.

Miejsce spotkania: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa. Tel. 22 872 04 41

Koszt: 100 zł

 

Plan spotkania:

 

  9:45           Rejestracja uczestników

10:00           Rozpoczęcie. Wprowadzenie w tematykę, plan spotkania  – o. Wojciech Mikulski SJ, dyrektor ECCC

10:15           Biblijne przysłowia i maksymy na temat bogactwa – o. Wojciech Żmudziński SJ,  teolog biblijny

11:00            Przerwa kawowa/Networking

11:15            Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze (Łk 12,34) – o. Wojciech Żmudziński SJ,  teolog biblijny

12:00            Praca w grupach

13:00            Obiad

13:30            Przerwa kawowa/Networking

14.00            Kilka słów o modlitwie w życiu człowieka zabieganego – o. Wojciech  Mikulski SJ

14.30            Adoracja/Modlitwa indywidualna

15:00            Przybornik etyczny przedsiębiorcy. – o. Artur Filipowicz SJ,  etyk biznesu

16:30            Przerwa kawowa/Networking

16:45            Praca w grupach

17:30            Spotkanie plenarne,  podsumowanie pracy w grupach,  plany na przyszłość,  tematyka następnych spotkań,  propozycja gości.

18:00            Msza św. (dla chętnych)