Jak zatrudniać fundraiserów i pomnażać pieniądze.

Od 08 Marca do 08 Marca
Hits: 236

Jednodniowy warsztat wprowadzający dla osób odpowiedzialnych za pracę instytucji kościelnych

Celem warsztatu ma być przekazanie wiedzy z podstaw fundraisingu i zarządzania finansami:
organizującym pracę zakonu czy diecezji, którzy chcą dowiedzieć się, jak budować zespół osób
odpowiedzialnych za zarządzanie finansami i jak zatrudniać fundraiserów, którzy będą pomnażać
finanse diecezji (pokażemy aspekty praktyczne, jak wzory umów, czy metody rozliczania pracy).

 

Proponowane warsztaty są wstępem do Intensywnych warsztatów z fundraisingu dla osób duchownych i organizujących pracę diecezji.
 
Koszt warsztatu: 200 zł, w cenie, oprócz części merytorycznej jest obiad i przerwa kawowa.
Jest możliwość zakwaterowania przed spotkaniem jak i po spotkaniu.
 
Prowadzenie: Maria Olszewska
 

Maria Olszewska, prowadzi doradztwa i warsztaty z fundraisingu w językach polskim, angielskim i włoskim. Jest jedną z pierwszych w Polsce fundraiserek z Europejskim Certyfikatem Fundraisera sygnowanym przez European Fundraising Association (EFA). Pracuje zarówno z małymi organizacjami charytatywnymi działającymi lokalnie, jak i dużymi instytucjami publicznymi. Pracowała jako trenerka m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu i Centrum Arrupe. We współpracy z Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury prowadzi wykłady w ramach Christian Educational Leadership Project oraz Executive Education for Bishops and Ecclesiastical Superiors from the Countries of the Former Soviet Block. Współtworzy nowatorski program doradczy dla Miasta Gdańska "Twoje pierwsze kroki w fundraisingu". Wykładała fundraising i przedsiębiorczość społeczną na Akademii Morskiej w Gdyni i na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 2011 do 2015 zorganizowała łącznie 16 Klubów Fundraisera w Trójmieście i Olsztynie. Prywatnie jest miłośniczką aktorstwa, wspinaczki, języka włoskiego i historii sztuki.