Fundraising&management kultury

Od 12 Czerwca do 13 Czerwca
Hits: 189

Intensywne warsztaty z fundraisingu & managementu kultury

Termin: 1213 czerwca 2018

Prowadzenie: Julia Asperska, Maria Olszewska

Wymagania sprzętowe: komputer lub smartphone

Julia Asperska od siedmiu lat współpracuje z Key Performance, firmą, która dzięki ogromnej sieci kontaktów na całym świecie z sukcesami reprezentuje artystów, takich jak Arkadi Zaides (Izrael/Francja), Cullberg Ballet (Szwecja), Jefta van Dinther (Szwecja/Niemcy), Lea Moro (Szwajcaria/Niemcy), Lisbeth Gruwez (Belgia), Marlene Monteiro Freitas (Portugalia), Poste Restante (Szwecja), Tamara Cubas (Urugwaj) oraz Quarto (Szwecja/Brazylia). Julia podzieli się swoim doświadczeniem w promocji artystów niezależnych z krajów tak różnych kulturowo, jak np. Szwajcaria czy Urugwaj. Maria Olszewska jest praktykiem i teoretykiem fundraisingu. Jest jedną z pierwszych w Polsce fundraiserek z Europejskim Certyfikatem Fundraisera sygnowanym przez European Fundraising Association (EFA). Ma doświadczenie we współpracy z dużymi instytucjami kultury i z małymi organizacjami. Maria opowie o różnorodnych narzędziach pozyskiwania funduszy i podzieli się swoim doświadczeniem z wdrażania fundraisingu w różnych środowiskach.

Podczas części dedykowanej managementowi kultury poruszymy następujące tematy:

  • dobre praktyki promocji artystów na arenie międzynarodowej,
  • networking – budowanie długotrwałych relacji jako podstawa pracy na rynku lokalnymi międzynarodowym,
  • strategiczne planowanie rozwoju artysty/artystki z uwzględnieniem charakteru twórczości oraz jej jakości i kontekstu,
  • etyka i higiena pracy.

Podczas części poświęconej zagadnieniu fundraisingu uczestnicy:

  • poznają ponad 25 narzędzi pozyskiwania funduszy,
  • dowiedzą się, czym jest cykl relacji z darczyńcą i jak tworzyć programy członkowskie instytucji kultury,
  • opracują projekt własnej oferty sponsorskiej.

Julia Asperska – menadżerka kultury, absolwentka etnolingwistyki (2006) oraz wiedzy o sztuce, (kierunek kuratorski, 2013) na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Debiutowała jako asystentka producenta w czasie stażu w Brisbane Powerhouse w Australii (2008). W Teatrze Dramatycznym w Warszawie odpowiadała za kontakty międzynarodowe oraz tour management, była także asystentką producenta na festiwalu Warszawa Centralna (2010). Od siedmiu lat członkini zespołu Key Performance, firmy reprezentującej artystów na arenie międzynarodowej. Odpowiada za zarządzanie projektami, networking, budowanie strategii, dystrybucję międzynarodową oraz consulting. W ramach Key Performance współpracuje z następującymi artystami: Arkadi Zaides (Izrael/Francja), Cullberg Ballet (Szwecja), Dana Michel (Kanada), Jefta van Dinther (Szwecja/Niemcy), Lea Moro (Szwajcaria/Niemcy), Lisbeth Gruwez (Belgia), Marlene Monteiro Freitas (Portugalia), Poste Restante (Szwecja), Tamara Cubas (Urugwaj) oraz Quarto (Szwecja/Brazylia).Prywatnie miłośniczka gór i narciarstwa.

Maria Olszewska – prowadzi doradztwa i warsztaty z fundraisingu w językach polskim, angielskim i włoskim. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2006), studiowała również historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest jedną z pierwszych w Polsce fundraiserek z Europejskim Certyfikatem Fundraisera sygnowanym przez European Fundraising Association (EFA). Pracuje zarówno z małymi organizacjami charytatywnymi działającymi lokalnie, jak i dużymi instytucjami publicznymi. Współpracowała jako trenerka m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, Centrum Arrupe, Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury, Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER, Oliwską Grupą Konsultingową. Współtworzy nowatorski program doradczy dla Miasta Gdańska
„Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”. Wykładała fundraising i przedsiębiorczość społeczną na Akademii Morskiej w Gdyni i na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 2011–2015 zorganizowała łącznie 16 Klubów Fundraisera w Trójmieście i Olsztynie. Prywatnie jest miłośniczką aktorstwa, wspinaczki, języka włoskiego i historii sztuki.