Formularz zgłoszenia na ośmiodniowe Ćwiczenia Duchowe w ECCC

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Wybierz rekolekcje, w których chcesz wziąć udział
Nieprawidłowe dane

Preferowany pokój
Nieprawidłowe dane

Rok urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane

Stan
Nieprawidłowe dane

Wykształcenie/zawód
Nieprawidłowe dane

Adres(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail

W razie wypadku zawiadomić (imię, nazwisko, nr telefonu)(*)
Nieprawidłowe dane

Odprawione tygodnie ĆD (który Tydzień, gdzie i w którym roku?)(*)
Nieprawidłowe dane

UWAGA! Na 1 Tydzień przyjmujemy wyłącznie osoby, które odprawiły Fundament Ćwiczeń w przeciągu ostatnich 3-4 lat.

Inne rekolekcje/sesje przeżyte w ciągu ostatnich 2-3 lat
Nieprawidłowe dane

Czy jestem gotowy rozmawiać z osobą towarzyszącą o swoich przeżyciach podczas rekolekcji?(*)
Nieprawidłowe dane

Czy zobowiązuję się do zachowania pełnego milczenia w czasie rekolekcji, w tym wyłączenia telefonu komórkowego?(*)
Nieprawidłowe dane

Czy w przeszłości korzystałem/am z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, terapii, itp.?
Nieprawidłowe dane

Czy obecnie korzystam z terapii psychologicznej / pomocy psychiatrycznej?(*)
Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, to czy terapeuta / psychiatra wyraża zgodę na udział w rekolekcjach w milczeniu?(*)
Nieprawidłowe dane

Czy uważam, że aktualny stan zdrowia (psychiczny i fizyczny) pozwala na podjęcie trudu kilkudniowych Ćwiczeń Duchowych w milczeniu?(*)
Nieprawidłowe dane

Czy w przypadku rezygnacji z udziału zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym Sekretariat ECCC – telefonicznie lub e-mailowo?
Nieprawidłowe dane

Jakie sugestie co do dalszego udziału w Ćwiczeniach (powtórka, kontynuacja dotychczasowych rekolekcje, inne) przekazała mi osoba towarzysząca przy poprzednich rekolekcjach?
Nieprawidłowe dane

Prosimy o odpowiedź – w kilku zdaniach – na wszystkie poniższe pytania. Z przesłanych informacji skorzysta wyłącznie organizator rekolekcji (ECCC) oraz przydzielona osoba towarzysząca. Zapewniamy o zachowaniu pełnej dyskrecji.
Co wniosły w moje życie odprawienie poprzedniego tygodnia Ćwiczeń Duchowych?
Nieprawidłowe dane

Jakie motywy skłaniają mnie do odprawienia kolejnego Tygodnia? Jakie mam oczekiwania odnośnie rekolekcji?
Nieprawidłowe dane

Jak postrzegam obecnie moją wiarę? Kim jest dla mnie Pan Bóg? Jak wygląda moje życie modlitewne i sakramentalne? Jakie formy modlitwy są mi najbliższe?
Nieprawidłowe dane

Jakie przeżywam obecnie problemy? Czy towarzyszą mi jakieś obawy czy lęki?
Nieprawidłowe dane

Inne uwagi, które chcę przekazać ECCC lub osobie towarzyszącej.
Nieprawidłowe dane

Wyślij formularz

Nadchodzące wydarzenia