Formularz zgłoszenia na rekolekcje/sesje Modlitwy Jezusowej w ECCC

Imię i nazwisko(*)
Nieprawidłowe dane

Wybierz rekolekcje, w których chcesz wziąć udział(*)
Nieprawidłowe dane

Preferowany pokój
Nieprawidłowe dane

Rok urodzenia(*)
Nieprawidłowe dane

Stan(*)
Nieprawidłowe dane

Wykształcenie/zawód
Nieprawidłowe dane

Adres(*)
Nieprawidłowe dane

Telefon kontaktowy(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail(*)
Nieprawidłowe dane

E-mail

W razie wypadku zawiadomić (imię, nazwisko, nr telefonu)(*)
Nieprawidłowe dane

Rekolekcje Modlitwy Jezusowej przeżyte w ciągu ostatnich 2-3 lat
Nieprawidłowe dane

Czy zobowiązuję się do zachowania pełnego milczenia w czasie rekolekcji, w tym wyłączenia telefonu komórkowego?(*)
Nieprawidłowe dane

Czy w przeszłości korzystałem/am z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, terapii, itp.?
Nieprawidłowe dane

Czy obecnie korzystam z terapii psychologicznej / pomocy psychiatrycznej?(*)
Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, to czy terapeuta / psychiatra wyraża zgodę na udział w rekolekcjach w milczeniu?(*)
Nieprawidłowe dane

Czy uważam, że aktualny stan zdrowia (psychiczny i fizyczny) pozwala na podjęcie trudu kilkudniowych rekolekcji w milczeniu?(*)
Nieprawidłowe dane

Czy w przypadku rezygnacji z udziału zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym Sekretariat ECCC – telefonicznie lub e-mailowo?(*)
Nieprawidłowe dane

Prosimy o odpowiedź – w kilku zdaniach – na wszystkie poniższe pytania. Z przesłanych informacji skorzysta wyłącznie organizator rekolekcji (ECCC) oraz osoba prowadząca. Zapewniamy o zachowaniu pełnej dyskrecji.
Czy modlę się w codzienności Modlitwą Jezusową? Jak często? Czy wnosi coś – w dłuższej perspektywie – do mojego życia?
Nieprawidłowe dane

Jak postrzegam obecnie moją wiarę? Kim jest dla mnie Pan Bóg? Jak wygląda moje życie modlitewne i sakramentalne? Jakie formy modlitwy są mi najbliższe?
Nieprawidłowe dane

Inne uwagi, które chcę przekazać ECCC lub osobie towarzyszącej.
Nieprawidłowe dane

Wyślij formularz