Milczenie wewnętrzne - skupienie z Modlitwą Jezusową

 

Milczenie wewnętrzne - skupienie z Modlitwą Jezusową

Bóg wzywa nas do wyruszenia w drogę. Ale nie byle jaką. To droga, która upodabnia nas do Niego samego - droga wolności. Jak Naród Wybrany wyprowadził Bóg z niewoli egipskiej, tak chce wyprowadzić nas - przez Jezusa Chrystusa - z niewoli do grzechu.

Nie wystarczy zamknąć usta, żeby milczało serce. Nie wystarczy wyjechać do domu rekolekcyjnego, żeby uciszyć myśli. Droga milczenia wewnętrznego prowadzi przez drogę porządkowania uczuć i poznawania Jezusa.

W programie skupienia: Eucharystia, konferencje, czas na osobistą refleksję oraz praktyka Modlitwy Jezusowej wraz z wprowadzeniem do niej dla osób początkujących, możliwość krókiej rozmowy lub spowiedzi.

Termin: 27 - 30 grudnia 2017.

 

WIĘCEJ

 

Nadchodzące wydarzenia

Rekolekcje ignacjańskie I, II, III, IV Tydzień, Synteza  23.01, 7.05, 10.07, 20.07, 6.08, 1.10, 30.11.2019

Rekolekcje ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym 23.01, 7.05, 10.07, 20.07, 6.08, 1.10, 30.11.2019

Fundament Ćwiczeń Duchowych  19.02, 30.04, 25.06, 30.07, 23.08, 5.11.2019

Rozeznawanie powołania 1.03.2019 

Skupienie wielkopostne „Rzeczywistość pełna Boga” 12.04.2019

Rekolekcje dla seniorów 20.05.2019 

Mindfulness z Modlitwą Jezusową 18.06.2019

Fundament Plus 25.06.2019

Poznaj Siebie cz. 1 30.08.2019

Mindfulness w relacjach 27.10.2019