Program na rok 2020

Wszystkie wydarzenia planowane na rok 2020. Zapraszamy do zapisów!

 7-12.01 - Fundament ĆD rekolekcje ignacjańskie

20-22.01 - Młodzież 2020 - warsztaty psychologiczne

24-26.01 - 25 50 - wspólnota formacyjna (I seria, spotkanie 8)

7-12.02 - Szkoła Kontaktu z Bogiem

21-23.02 - Rekolekcje dla przedsiębiorców

28.02-01.03 - 25 50 - wspólnota formacyjna (I seria, spotkanie 9)

7-15.03 - Tygodnie ĆD rekolekcje ignacjańskie

24-29.03 - Fundament ĆD rekolekcje ignacjańskie

3-5.04 - Skupienie wielkopostne

6-11.04 - Szkoła Kontaktu z Bogiem

28.04-03.05 - Fundament ĆD rekolekcje ignacjańskie

8-10.05 - 25 50 - wspólnota formacyjna (I seria, spotkanie 10)

18-21.05 - Rekolekcje dla seniorów "Czy naprawdę wierzysz?"

29.05-07.06 - Tygodnie ĆD rekolekcje ignacjańskie

9-14.06 - Chrześcijański mindfulness z modlitwą Jezusową

25-28.06 - Akceptacja siebie - warsztaty psychologiczno-duchowe

29.06-4.07 - Fundament ĆD i Fundament Plus ĆD rekolekcje ignacjańskie

11-19.07 - Tygodnie ĆD rekolekcje ignacjańskie

21-29.07 - Tygodnie ĆD rekolekcje ignacjańskie

31.07-05.08 - Fundament ĆD rekolekcje ignacjańskie

7-15.08 - Tygodnie ĆD rekolekcje ignacjańskie

25-30.08 - Fundament ĆD rekolekcje ignacjańskie

25-27.09 - Poznaj siebie - warsztaty psychologiczno-duchowe

2-4.10 - 25 50 - wspólnota formacyjna (II seria, spotkanie 1)

5-8.10 - Rekolekcje dla seniorów "Życie jest walką"

13-18.10 - Fundament ĆD rekolekcje ignacjańskie

23-25.10 - Rekolekcje dla biznesmenów

31.10-08.11 - Tygodnie ĆD rekolekcje ignacjańskie

12-15.11 - Mindfulness w relacjach - warsztaty psychologiczno-duchowe

23-26.11 - Rekolekcje kapłańskie

27-29.11 - 25 50 - wspólnota formacyjna (II seria, spotkanie 2)

1-6.12 - Fundament ĆD rekolekcje ignacjańskie

11-13.12 - Skupienie adwentowe

27.12.2020-01.01.2021 - Modlitwa Jezusowa