Fundament + I Tydzień CD

"Ignacjański grudzień w ECCC":

   06-11.12.2011     Fundament
   11-18.12.2011     I Tydzień Ćwiczeń Duchowych

   

66"Ignacjański grudzień w ECCC" - z zachowaniem możliwości uczestniczenia w tylko jednej serii rekolekcji - to propozycja dla tych, którzy, dysponują czasem o tej właśnie porze roku i chcieliby odważnie wejść na drogę Ćwiczeń Duchowych, odprawiając łącznie rekolekcje Fundamentu i I Tygodnia ĆD. Pierwszy etap tych kilkunastodniowych rekolekcji to wejście w modlitewną ciszę, otwarcie się na Boga i nauka podstawowych narzędzi pracy duchowej właściwych dla metody ingacjańskiej. Po doświaczeniu bezinteresownej i hojnej miłości Boga podczas Fundamentu, rekolektant jest zaproszony do pójścia dalej w zgłębianiu prawdy o sobie i do doświadczenia wolności w spotkaniu z Jezusem Chrystusem, który przyszedł pojednać nas z Bogiem i z samymi sobą. Podjęcie tak intensywnego czasu rekolekcji w milczeniu, oznacza także zgodę na rozeznanie z kierownikiem duchowym pod koniec Fundamentu ĆD, spodziewanego pożytku duchowego z wejścia w kolejny etap Ćwiczeń Duchowych i - w przypadku wątpliwości - ewentualne odłożenie tego kroku na czas późniejszy.

Koszty: ofiara na fundusz rekolekcyjny. Szacunkowy koszt uczestnictwa jednej osoby wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem w pok. 2 osobowym z łazienką w rekolekcjach Fundamentu wynosi 520 PLN (w 1 osob. - 590 PLN), w I Tyg. ĆD 720  PLN (w pok. 1 osob. - 790 PLN).

Nadchodzące wydarzenia

Rekolekcje ignacjańskie I, II, III, IV Tydzień, Synteza 22.10.2018, 23.01, 11.05, 10.07, 20.07, 6.08, 5.10, 30.11.2019

Rekolekcje ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym 22.10.2018, 23.01, 11.05, 10.07, 20.07, 6.08, 5.10, 30.11.2019

Grupa formacyjna "25 50" 02.11

Rekolekcje dla seniorów 12.11

Rekolekcje dla kapłanów 19.11

Jak być bogatym? 24.11

Fundament Ćwiczeń Duchowych 30.11.2018, 19.02, 30.04, 25.06, 30.07, 23.08, 5.11.2019

Mindfulness. Tu i teraz z Bogiem 07.12

Skupienie adwentowe 14.12

Modlitwa Jezusowa przełomu roku 27.12., 31.12

Poznaj Siebie cz. 2 18.01.2019

Rozeznawanie powołania 1.03.2019 

Skupienie wielkopostne „Rzeczywistość pełna Boga” 12.04.2019

Fundament Plus 25.06.2019

Poznaj Siebie cz. 1 30.08.2019