PRO - Szkoła Pomocy Wzajemnej

PRO - Szkoła Pomocy Wzajemnej

To PROGRAM DLA OSÓB WRAŻLIWYCH, AMBITNYCH i ZDETERMINOWANYCH w pracy nad własnym rozwojem, zdrowieniem oraz gotowością do pomagania innym!

Są osoby, które z różnym doświadczeniem rozwiązywania wlasnych problemów wypełniają luki na lokalnej mapie miejsc pomocy bardzo wartościowymi inicjatywami.
Zasilają różne placówki, kluby i organizacje, punkty konsultacyjne, telefony zaufania, pomagają jako wolonatriusze w różnych instytucjach pomocowych, służą innym osobistą radą i wsparciem.
Bez przesady - bez nich w wielu miejscach profesjonalne formy pomagania osobom potrzebującym nie byłyby wystarczająco skuteczne!

Chcemy zachęcić osoby aktywne, doświadczone w skutecznym rozwiązywaniu własnych problemów, świadome sensu wspierającej pomocy wzajemnej - do wzmocnienia profesjonalnej pomocy socjalnej, medycznej, psychologicznej poprzez tworzenie form samopomocy i wzajemnego wsparcia w pomaganiu innym.

ORGANIZACJA
I. STRUKTURA:  Szkolenie składa się z 2 części:
•    1 część: PRO (Program Rozwoju Osobistego) – 3 sesje - 4-5-6 dni (łącznie 15 dni – 120 godzin) treningowo-rozwojowej psychologicznej pracy własnej, dotyczącej m.in. poprawnej komunikacji, umiejętności bycia w relacji z innymi, radzenia sobie z emocjami, stresem, kryzysami, wpływu doświadczeń osobistych na bieżącą sytuację życiową, kierowania własnym rozwojem
•    2 część:  SPW- Warsztaty  – 3 sesje po 4 dni (łącznie 12 dni – 90 godzin) pracy warsztatowej nad umiejętnościami i zasobami służącymi pomaganiu pozaprofesjonalnemu (Warsztat umiejętności pomagania w kontakcie indywidualnym, Warsztat umiejętności pracy z grupami, Warszatat
 umiejętności organizatorskich i liderskich).
II. UDZIAŁ: W szkoleniu można uczestniczyć w następujący sposób:
   - uczestniczyć tylko w pierwszej części dla własnego rozwoju - PRO (3 sesje )
   - ukończyć najpierw pierwszą część - PRO, a część warsztatową SPW zrealizować w póżniejszym terminie – nie póżniej jednak niż w 1 rok po ukończeniu PRO. Osoby, które wcześniej ukończyły PRO mają możliwość zaliczenia tego etapu po odbyciu 1 weekendowej sesji konsultacyjnej.

III. KWALIFIKACJA - Warunki zakwalifikowania:
1.    wypełnienie ankiety zgłoszeniowej (do pobrania na stronie www.eccc.pl)
2.    brak przeciwskazań zdrowotnych do udziału w intensywnej, całodniowej pracy psychologicznej nad sobą
3.    brak aktualnych ostrych kryzysów psychologicznych (w momencie udziału w PRO i SPW)
4.    I sesja treningowa PRO – 4-dniowa (w trakcie PRO) jest jednocześnie sesją kwalifikującą do udziału w 2 następnych sesjach. Będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- gotowość do pracy własnej i otwarcie na zmiany w funkcjonowaniu osobistym
- komunikatywność
- aktywny  udział w pracy grupy treningowej, pozwalający na poznanie uczestnika przez trenera prowadzącego
5.    sesja 3 – ostatnia (6-dniowa) – jest też sesją kwalifikującą do udziału w części warsztatowej SPW. Będą dodatkowo brane pod uwagę następujące kryteria:
- zaangażowanie we wprowadzane zmiany w funkcjonowaniu osobistym
- uzyskany wgląd we własne funkcjonowanie i jego wpływ na relacje z innymi
- prospołeczna motywacja do pomagania innym

IV. PROWADZENIE: Zajęcia w szkole prowadzić będą wykwalifkowani, doświadczeni w pracy w tym programie trenerzy, terapeuci, superwizorzy: m.in.Magdalena Ilnicka, Leszek Kapler (kierownik merytoryczny szkoły), Helena Strzałkowska

WIĘCEJ