Wydarzenia

 • Od 25 Lipca do 30 Lipca
  Rekolekcje te zmierzają do poznania ostatecznego celu życiowej wędrówki i uzyskania wolności w dążeniu do niego. Dokonuje się to na drodze osobistej modlitwy w klimacie milczenia, obiektywizując swoje doświadczenie duchowe z osobą towarzyszącą. Fundament przygotowuje do owocnego przejścia cztero-etapowej drogi Ćwiczeń Duchowych według metody św. Ignacego Loyoli.
 • Od 25 Lipca do 30 Lipca
  To propozycja dla osób, które już kiedyś odprawiły Fundament Ćwiczeń Duchowych i albo chcą, albo potrzebują powrócić do jego treści. Ten Fundament jest tematyczny i teksty biblijne są dostosowane do tematu rekolekcji, którym będzie odkrywanie prawdziwego obrazu Boga.
 • Od 02 Sierpnia do 10 Sierpnia
  Wybór Chrystusa, pójście Jego drogą, nieuchronnie prowadzi do wejścia w misterium Jego Paschy. Towarzyszenie Jezusowi na tej drodze oraz zgoda na własną paschę są niezbędnymi warunkami bycia Chrystusowym uczniem.
 • Od 02 Sierpnia do 10 Sierpnia
  Rekolekcje te są kontynuacją rekolekcji Fundamentu Ćwiczeń Duchowych. Celem 1 Tygodnia Ćwiczeń jest oczyszczenie serca, czyli nawrócenie, uporządkowanie tych uczuć i przywiązań, które nie pozwalają w pełni otworzyć się na wolę Bożą.
 • Od 02 Sierpnia do 10 Sierpnia
  Tytuł Syntezy: „Św. Ignacy – przewodnik naszego pielgrzymowania”. Proponujemy spotkanie z żywą „historią” - jaką było życie św. Ignacego, a ściślej: z „historią” jak Bóg kierował i prowadził św. Ignacego w jego drodze duchowej. Dla osób, które odprawiły wszystkie etapy Ćwiczeń Duchowych.
 • Od 12 Sierpnia do 20 Sierpnia
  IV Tydzień Ćwiczeń Duchowych to zaproszenie do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, do przeżycia radości płynącej z odzyskanego życia, które nigdy się nie skończy.
 • Od 12 Sierpnia do 20 Sierpnia
  Na tym etapie Ćwiczeń Duchowych rekolektant zaproszony jest do wyboru Jezusa Chrystusa jako "Drogi" (por. J 14,6) i stylu życia oraz do włączenia się w zbawcze działanie Boga w świecie.
 • Od 22 Sierpnia do 27 Sierpnia
  Rekolekcje dla osób niepełnosprawnych to trwające sześć dni zamknięte ćwiczenia duchowe oparte na metodzie św. Ignacego.
 • Od 23 Października do 26 Października
  Rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych i zakonnych, których motywem w tym roku będzie próba odczytania obecnego czasu w kluczu paschalnym.
 • Od 27 Listopada do 30 Listopada
  Rekolekcje dla osób starszych z czasem na Eucharystię, osobistą modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, konferencje tematyczne oraz możliwość spowiedzi lub rozmowy z księdzem.
 • Od 05 Grudnia do 10 Grudnia
  Rekolekcje te zmierzają do poznania ostatecznego celu życiowej wędrówki i uzyskania wolności w dążeniu do niego. Dokonuje się to na drodze osobistej modlitwy w klimacie milczenia, obiektywizując swoje doświadczenie duchowe z osobą towarzyszącą. Fundament przygotowuje do owocnego przejścia cztero-etapowej drogi Ćwiczeń Duchowych według metody św. Ignacego Loyoli.
11 151 events922a9e5dba4b5b70f8b679b744bae84a