II Tydzień Ćwiczeń Duchowych

II Tydzień Ćwiczeń Duchowych

To zagospodarowanie daru wolności. Wiara jest ODPOWIEDZIĄ na miłość Boga, na to co uczynił i wciąż czyni dla nas.

Na tym etapie Ćwiczeń Duchowych rekolektant zaproszony jest do wyboru Jezusa Chrystusa jako "Drogi" (por. J 14,6) i stylu życia oraz do włączenia się w zbawcze działanie Boga w świecie. Rekolekcje II Tygodnia Ćwiczeń Duchowych są pomocne w dokonaniu wyboru drogi życia bądź w przeprowadzeniu jego reformy.

Na te rekolekcje zapraszamy osoby, które przeżyły Pierwszy Tydzień Ćwiczeń, pragną je kontynuować, jak również nie było ku temu przeciwwskazań ze strony osoby towarzyszącej w poprzednim Tygodniu.

Warunki owocnego uczestnictwa w tej formie rekolekcji to:

- zdolność do zachowania pełnego milczenia i nie kontaktowania się ze światem zewnętrznym (tel. komórkowy, internet, itp.)
- zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy 3-4 razy dziennie po 45-60 min.
- wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
- szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
- otwartość i gotowość do dzielenia się z osobą towarzyszącą w rekolekcjach
- wiek powyżej 21 roku życia

Termin: 12 - 20 sierpnia 2017  BRAK MIEJSC - zapisy na listę rezerwową

Rekolekcje prowadzi o. Grzegorz Ginter SJ wraz ze współpracownikami.

WIĘCEJ