III Tydzień Ćwiczeń Duchowych

III Tydzień Ćwiczeń Duchowych

Wybór Chrystusa, pójście Jego drogą, nieuchronnie prowadzi do wejścia w misterium Jego Paschy. Towarzyszenie Jezusowi na tej drodze oraz zgoda na własną paschę są niezbędnymi warunkami bycia Chrystusowym uczniem.

III Tydzień Ćwiczeń Duchowych jest zaproszeniem do pójścia wraz z Jezusem do Jerozolimy, by tam zrozumieć – nie tyle umysłem, co sercem – tajemnicę Syna Bożego, który uniżył się, by nas wywyższyć. Jest to zaproszenie do kontemplacji Boga, który "do końca" nas umiłował. Kontemplacja ta ma obudzić i przemienić nasze serce upodabniając do serca Tego, który cały oddał się Ojcu i ludziom.

Na rekolekcje zapraszamy osoby, które przeżyły Drugi Tydzień Ćwiczeń i pragną kontynuować tę drogę rozwoju duchowego.

Warunki owocnego uczestnictwa w tej formie rekolekcji to:

- zdolność do zachowania pełnego milczenia i nie kontaktowania się ze światem zewnętrznym (tel. komórkowy, internet, itp.)
- zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy 3-4 razy dziennie po 45-60 min.
- wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
- szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
- otwartość i gotowość do dzielenia się z osobą towarzyszącą w rekolekcjach
- wiek powyżej 21 roku życia

Termin: 2 - 10 sierpnia 2017 / ZAPISY TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ

Rekolekcje prowadzi o. Kazimierz Wójt SJ wraz ze współpracownikami.

WIĘCEJ