IV Tydzień Ćwiczeń Duchowych

IV Tydzień Ćwiczeń Duchowych

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, nie zostałyby spisane Ewangelie, nie powstałby Kościół, a świadomość śmierci byłaby pytaniem bez odpowiedzi.

Tymczasem jednak … Chrystus ZMARTWYCHWSTAŁ. Ten fakt rozświetla i odmienia wszystko. IV Tydzień Ćwiczeń Duchowych to zaproszenie do osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, do przeżycia radości płynącej z odzyskanego życia, które nigdy się nie skończy. Celem rekolekcji ignacjańskich nie jest jednak poprzestanie na radości, celem jest zjednoczenie z Miłością - obecną i "pracującą" w świecie na rzecz realizacji odwiecznego planu Ojca, "aby wszyscy stanowili jedno" w Bogu, a Bóg w nich (J 17, 14)

Na te rekolekcje zapraszamy osoby, które przeżyły Trzeci Tydzień Ćwiczeń i mają pragnienie kontynuowania tej drogi.

Warunki owocnego uczestnictwa w tej formie rekolekcji to:

- zdolność do zachowania pełnego milczenia i nie kontaktowania się ze światem zewnętrznym (tel. komórkowy, internet, itp.)
- zdolność do osobistej przedłużonej modlitwy 3-4 razy dziennie po 45-60 min.
- wewnętrzna równowaga psychiczno-duchowa
- szczera wola spotkania z Bogiem i podjęcia trudu rekolekcyjnego
- otwartość i gotowość do dzielenia się z osobą towarzyszącą w rekolekcjach
- wiek powyżej 21 roku życia

Termin: 12 - 20 sierpnia 2017 BRAK MIEJSC - zapisy na listę rezerwową

Rekolekcje poprowadzi o. Henryk Droździel SJ wraz ze współpracownikami.

WIĘCEJ

Nadchodzące wydarzenia