Oto Ja służebnica Pańska - rekolekcje internetowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach pt.: „Oto Ja służebnica Pańska”, które pomogą nam odkryć w Maryi nauczycielkę wiary, uczącą nas życia pełnego pokoju, nadziei i miłości. 

Październik jest miesiącem różańcowym, Maryjnym. Jest to doskonała okazja by pochylić się nad postawą Matki Boskiej - na Jej ogromną pokorą w przyjmowaniu woli Bożej, jej łagodnością i cierpliwością

Wraz z Maryją, przyglądając się swojemu życiu i osobistym doświadczeniom wyruszymy w drogę, a raczej damy Bogu sposobność, by przemieniał swoim Słowem nasze serca, by stawały się podobne do serca Jego Matki. 

Czas rekolekcji to czas modlitwy i refleksji nad własnym życiem. Przez kolejne dni uczestnicy będą dostawali e-mailem dokładną instrukcję jak należy się modlić. Będzie tam zawarta informacja jak i ile czasu należy poświęcić na modlitwę i jakimi tematami się zająć. 

Organizator: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury

Termin: 7– 18 X 2020

Kto może wziąć udział: Każdy kto ma pragnienie pogłębionej modlitwy. Szczególnie Ci, którzy nie mają doświadczenia w tym zakresie. Liczba miejsc ograniczona.

Jak odprawić dobrze rekolekcje:

  • Raz dziennie  przeznaczyć od 30 do 45 minut na modlitwę i pomodlić się wykorzystując przesłane danego dnia materiały. W sumie będzie 10 czasów modlitwy
  • W miarę możliwości uczestniczenie we Mszy Świętej realnie w kościele
  • W miarę możliwości odmówienie 1 dziesiątki różańca bądż jednej tajemnicy
 

 

Koszt: Dobrowolna ofiara na cele statutowe ECCC

Zapisy: do 7 października 2020