Droga do wolności - skupienie na zakończenie roku

Droga do wolności - skupienie z Modlitwą Jezusową

Bóg wzywa nas do wyruszenia w drogę. Ale nie byle jaką. To droga, która upodabnia nas do Niego samego - droga wolności. Jak Naród Wybrany wyprowadził Bóg z niewoli egipskiej, tak chce wyprowadzić nas - przez Jezusa Chrystusa - z niewoli do grzechu.

Mamy stać się ludźmi wolnymi, którzy kierują się nie ślepymi impulsami i emocjami, lecz wartościami, które wybieramy w każdej chwili życia. W tym skupieniu pragnę zaprosić wszystkich do przejścia drogi paschalnej, która jest drogą wolności. Pójdziemy za Chrystusem, który mówi TAK wszystkiemu, co Go spotyka. Jak Nowy Rok jest przejściem od tego, co stare, do tego, co nowe, tak Pascha jest przejściem od starego człowieka do nowego. Będziemy się tego uczyli przez ciszę i bycie sam na sam z Bogiem.

W programie skupienia: Eucharystia, konferencje, czas na osobistą refleksję oraz praktyka Modlitwy Jezusowej wraz z wprowadzeniem do niej dla osób początkujących, możliwość krókiej rozmowy lub spowiedzi.

Termin: 27 - 30 grudnia 2016.

Skupienie poprowadzi o. Grzegorz Ginter SJ.

WIĘCEJ