Wydarzenia

  • Od 09 Marca 19:00 do 11 Marca 15:00
    Wielki Post jest szczególnym czasem odnowy relacji z Bogiem. Zapraszamy na spotkanie w ciszy i skupieniu z Jezusem, który oddaje za nas życie. Przez wspólną modlitwę, Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu, konferencje i osobistą medytację Pisma Świętego będziemy przypatrywali się Chrystusowi i Jego Miłości.
  • Od 15 Czerwca do 17 Czerwca
    Zapraszamy w dniach 15-17.06 na autorskie warsztaty treningu uważności w duchu chrześcijańskim. Całość poprowadzą: Krzysztof Kropisz – psycholog oraz Piotr Kropisz – jezuita. Pokażą jak można doświadczyć Jezusa, doświadczając siebie.
  • Od 02 Listopada do 09 Czerwca 2019
    Osoby pomiędzy 25 a 50 rokiem życia zapraszamy do wyjątkowej wspólnoty. Nie będziemy się spotykać na godzinę raz na tydzień czy na trzy godziny raz na miesiąc. Proponujemy natomiast 10 weekendów w przeciągu dwóch lat, które obejmą program formacyjny pogłębiający relację z Jezusem i pozwalający na budowanie ludzkich więzów we wspólnocie wierzących.
3 196 events71673586dae1da0c0aadd6bb0cea27e6