Akademia Biblijna

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe oraz Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury zapraszają na spotkania biblijne realizowane w ramach ekumenicznego programu Akademii Biblijnej.

AKADEMIA BIBLIJNA to chrześcijański program formacji duchowej realizowany od 2008 roku i adresowany do osób dorosłych różnych denominacji. Jego celem jest pogłębianie wiedzy biblijnej oraz odczytywanie znaków czasu w kontekście osobistego powołania.

Wykłady, sesje i zajęcia warsztatowe prowadzone są przez biblistów, teologów i archeologów, dla których Słowo Boże jest wciąż żywe i skuteczne, bo "podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa" (Iz 55,10-11).

Konferencje oraz warsztaty podczas spotkań Akademii Biblijnej prowadzi zespół ekumeniczny w składzie: Zbigniew Niemasik (teolog, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów), Małgorzata Rompca (teolog, archeolog), dr Teodozja Rzeuska (egiptolog), Wojciech Żmudziński SJ (teolog biblijny, koordynator programu), Alicja Stark (instruktor tańca izraelskiego), Piotr Szymański SJ (teolog), Michał Karnawalski SJ (biblista), Piotr Pieczątkiewicz (archeolog biblijny).

Kilkugodzinne spotkania odbywają się w wybrane soboty (Gdynia) i niedziele (Warszawa Falenica), a weekendowe sesje ogłaszane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Najbliższe wydarzenia można śledzić na facebooku: AKADEMIA BIBLIJNA

Program posiada też własną stronę internetową, na której można posłuchać wybranych wykładów, dowiedzieć się więcej o planowanych wydarzeniach i zapisać się na weekendowe sesje.

Nadchodzące wydarzenia

Rekolekcje ignacjańskie I, II, III, IV Tydzień, Synteza  23.01, 7.05, 10.07, 20.07, 6.08, 1.10, 30.11.2019

Rekolekcje ignacjańskie z prowadzeniem indywidualnym 23.01, 7.05, 10.07, 20.07, 6.08, 1.10, 30.11.2019

Fundament Ćwiczeń Duchowych  19.02, 30.04, 25.06, 30.07, 23.08, 5.11.2019

Rozeznawanie powołania 1.03.2019 

Skupienie wielkopostne „Rzeczywistość pełna Boga” 12.04.2019

Rekolekcje dla seniorów 20.05.2019 

Mindfulness z Modlitwą Jezusową 18.06.2019

Fundament Plus 25.06.2019

Poznaj Siebie cz. 1 30.08.2019

Mindfulness w relacjach 27.10.2019