Aby odzyskać radość i sens swojego życia potrzebujesz powrócić do źródła swojego istnienia - Słowo Boże daje Ci jednoznaczną odpowiedź - istniejesz, bo Bóg tego chciał. To w Jego sercu, które jest przepełnione miłością powstało pragnienie, aby obdarzyć Cię życiem. Bóg chciał podzielić się swoją miłością. Co zatem wynika z tego dla Twojego życia? Przede wszystkim to, że Twoim pierwszym powołaniem, które jest punktem wyjścia dla wszystkich rodzajów powołań, jest powołanie do miłości. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak jak Ja was umiłowałem (J 15,12). Powołanie do miłości jest fundamentem każdego ludzkiego powołania i o tym powiemy więcej na spotkaniu oraz spróbujemy odkryć to, jak możesz realizować powołanie do miłości w konkrecie swojego życia. Będziesz mógł zastanowić się nad tym czego Pan Bóg od Ciebie pragnie? Jakie są Jego zamiary wobec Twojego życia? Do czego On sam Cię zaprasza? Warsztaty będą okazją do poszukiwania tego czym powinno być wypełnione Twoje życie – powołanie nie jest bowiem "predestynacją" (nieodwracalnym losem), ale wolnym wyborem człowieka, przed którym stawia go sam Pan Bóg. W trakcie warsztatu zajmiemy się kilkoma obszarami wiedzy oraz umiejętności, które pomogą Ci rozpoznać i uwolnić to co ofiarował Ci Bóg, aby było możliwa realizacja Twojego najgłębszego powołania – powołania do miłości. Będziesz mógł odkryć to co stanowi Twoje obdarowanie przez Boga. Jakie specyficzne zdolności i umiejętności dał Ci Bóg? Jakie marzenia i pragnienia są ukryte w Twoim sercu? Jak możesz je realizować? Od czego zacząć? Jak nieustanie pragnąć więcej od swojego życia?

Warsztaty będą również okazją do przyjrzenia się temu co ogranicza Cię w realizacji powołania do miłości, do pozbycia się lęku przez realizacją zadań, które powierzył Ci Bóg. Spróbujemy zobaczyć to co powoduje, że wybierasz najprostsze rozwiązania, które niekoniecznie są najlepsze, poddajesz się dość banalnym schematom szczęścia, sukcesu, powodzenia, nie dopuszczasz pragnień ukrytych w Twoim sercu, pozostajesz z niespełnionymi pragnieniami, oczekiwaniami, tęsknotą "za czymś". Będziesz mógł zdobyć umiejętności radzenia sobie z trudnościami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi co jest kluczowe w rozeznaniu i wcielaniu w życie swojego powołania.

Na spotkaniu przekażemy Ci także konkretne umiejętności z zakresu komunikacji i asertywności, które ułatwią Ci budowanie satysfakcjonujących relacji z ludźmi – niezbędnych w realizacji powołania. 

Termin: 13 - 15 stycznia 2017

Sesję poprowadzą: Ilona Przeciszewska, która ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, kurs trenera rozwoju osobistego oraz Szkołę Coachingu Chrześcijańskiego w ramach Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem warsztatów rozwoju osobistego oraz prowadzeniem sesji coachingowych. Pracuje w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Duchowej INIGO, Stowarzyszeniu Coachów PRIZM, w teatrze tańca oraz wraz z mężem prowadzi działalność fizjoterapeutyczno-coachingową, oraz Dominika Pruszczak - ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA oraz Szkołę Profesjonalnego Coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. Od kilku lat zajmuje się prowadzeniem warsztatów rozwoju osobistego oraz prowadzeniem sesji coachingowych. Pracuje w Stowarzyszeniu Coachów PRIZM oraz prowadzi własną działalność szkoleniowo-coachingową Machina Rozwoju.

WIĘCEJ