Jak słuchać, by usłyszeć?

Pierwszą postawą-umiejętnością, by nawiązać i prawidłowo budować relacje zarówno z Panem Bogiem jak i z drugim człowiekiem jest słuchanie, które jest prawdziwą sztuką.

Uczestnicy warsztatu będą uczyli się aktywnego słuchania w trzech relacjach: słuchania Boga w Jego Słowie, słuchania samego siebie oraz słuchania drugiego człowieka. Na zajęciach uczestnicy poznają zarówno przeszkody w komunikacji, jak również będą ćwiczyli metody aktywnego słuchania.

Termin: 19 - 21 maja 2017. Warsztaty odwołane. Przepraszamy.

Warsztat poprowadzi siostra dr Jolanta Hernik, Misjonarka Klaretynka, teolog, formatorka, wykładowca i rekolekcjonistka.

WIĘCEJ