Intensywne warsztaty z fundraisingu

ECCC proponuje warsztaty z pozyskiwania funduszy dla osób zajmujących się finansami w instytucjach kościelnych.

Fundraising to proces pozyskiwania funduszy i darowizn rzeczowych na cele społeczne. W praktyce jest tworzeniem środowiska wokół określonej idei i gromadzeniem wokół niej ludzi, tak by pieniądze stały się efektywnym narzędziem, a nie celem samym w sobie. Celem warsztatu (będą to zajęcia praktyczne) ma być przekazanie wiedzy z podstaw fundraisingu i zarządzania finansami:

• organizującym pracę zakonu czy diecezji, którzy chcą dowiedzieć się, jak budować
zespół osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami i jak zatrudniać fundraiserów (pokażemy aspekty praktyczne, jak wzory umów, czy metody rozliczania pracy),

• organizatorom akcji społecznych, charytatywnych, którzy chcą poznać różne narzędzia pozyskiwania funduszy,

• duszpasterzom, którzy poszukują inspiracji do włączania nowych osób w odpowiedzialność za tworzenie wspólnoty (pokażemy, jak budować zespół i jak się komunikować z otoczeniem, żeby działać skuteczniej).

Korzyści dla uczestników warsztatu:

• znajomość ponad 20 narzędzi pozyskiwania funduszy i możliwość wraz z grupą i przy wsparciu trenerów wyboru tych, które będą najbardziej adekwatne dla organizacji, które reprezentują uczestnicy,

• znajomość metod, które mogą wspomóc codzienne budowanie zespołu mającego pozyskiwać fundusze, integrować wolontariuszy i najbliższe otoczenie wokół danej idei i wartości,

• możliwość kontynuacji pracy z doradcą fundraisingu po preferencyjnej cenie (dla uczestników warsztatu).

Prowadzący: p. Maria Olszewska, o. Wojciech Żmudziński SJ

Termin: 11 - 14 grudnia 2017

Cena: 650 zł

Cena zawiera nocleg i wyżywienie.

Nie ma możliwości uczestniczenia w warsztatach bez noclegu.

WIĘCEJ