Milczenie wewnętrzne - skupienie z Modlitwą Jezusową

Bóg wzywa nas do wyruszenia w drogę. Ale nie byle jaką. To droga, która upodabnia nas do Niego samego - droga wolności. Jak Naród Wybrany wyprowadził Bóg z niewoli egipskiej, tak chce wyprowadzić nas - przez Jezusa Chrystusa - z niewoli do grzechu.

Nie wystarczy zamknąć usta, żeby milczało serce. Nie wystarczy wyjechać do domu rekolekcyjnego, żeby uciszyć myśli. Droga milczenia wewnętrznego prowadzi przez drogę porządkowania uczuć i poznawania Jezusa.

W programie skupienia: Eucharystia, konferencje, czas na osobistą refleksję oraz praktyka Modlitwy Jezusowej wraz z wprowadzeniem do niej dla osób początkujących, możliwość krókiej rozmowy lub spowiedzi.

Termin: 27 - 30 grudnia 2017.

 

WIĘCEJ