Wielki Post jest szczególnym czasem odnowy relacji z Bogiem. Zapraszamy na spotkanie w ciszy i skupieniu z Jezusem, który oddaje za nas życie. Przez wspólną modlitwę, Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu, konferencje i osobistą medytację Pisma Świętego będziemy przypatrywali się Chrystusowi i Jego Miłości.