Skip to main content

Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików cookies obowiązująca w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z posługi duszpasterskiej Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury (za pośrednictwem Internetu oraz w sposób tradycyjny) (dalej ECCC).

2. Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: dyrektor[at]eccc.pl.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dekretem Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

- przetwarzane zgodnie z prawem;

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników ECCC oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator przetwarza dane osobowe, w celu:

a) rejestracji uczestników w rekolekcjach/sesjach poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie www.eccc.pl;

b) umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji/sesji poprzez wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji rekolekcji/sesji;

c) umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji/sesji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne);

d) podjęcia decyzji o przyjęciu na rekolekcje/sesje oraz przydzielenia uczestnikowi rekolekcji osoby towarzyszącej

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników ECCC dane osobowe w następującym zakresie:

- imię i nazwisko

- wiek

- stan życia

- zawód wykonywany

- miejscowość zamieszkania

- numer telefonu

- adres e-mail

- kontakt do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (tzw. ICE)

- informacje o życiu religijnym: odprawione rekolekcje, motywy udziału w rekolekcjach, postrzeganie swojej wiary, udział w życiu sakramentalnym

- informacja o przynależności do wspólnot lub ruchów kościelnych

- informacje dotyczące zdrowia: korzystania z pomocy psychologa, psychiatry lub terapeuty, przeżywanych problemów, obaw i lęków.

7. Dane osobowe użytkowników strony ECCC nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

8. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i wiek użytkownika są przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia ostatnich rekolekcji czy sesji, w jakich uczestniczyła dana osoba. Pozostałe dane osobowe – wymienione w pkt. 6 są przechowywane przez okres potrzebny do organizacji danego turnusu rekolekcji, danej sesji czy warsztatów i są usuwane po zakończeniu wydarzenia. Niezależnie od podanych wyżej okresów wszystkie dane osobowe wymienione w pkt. 6 są przechowywane jedynie do czasu odwołania zgody.

9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi ECCC. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru ECCC.

10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 użytkownik ECCC powinien skontaktować się z sekretariatem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do ECCC, kontaktując się na adres rekolekcje[at]eccc.pl

11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone do formularza informacje,

- poprzez gromadzenie plików “cookies”

12. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej www.eccc.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na tej stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

13. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

14. W ramach ECCC stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

- sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

- stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

15. Na stronie ECCC mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od ECCC i nie są w żaden sposób nadzorowane przez ECCC. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy uważnie się zapoznać. ECCC nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności ECCC, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój ECCC. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Polityka prywatności i stosowania plików cookies obowiązująca w Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z posługi duszpasterskiej Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury (za pośrednictwem Internetu oraz w sposób tradycyjny) (dalej ECCC).

2. Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: dyrektor[at]eccc.pl.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz dekretem Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

- przetwarzane zgodnie z prawem;

- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkowników ECCC oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

6. Administrator przetwarza dane osobowe, w celu:

a) rejestracji uczestników w rekolekcjach/sesjach poprzez wypełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie www.eccc.pl;

b) umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji/sesji poprzez wysyłanie pocztą elektroniczną wiadomości dotyczących organizacji rekolekcji/sesji;

c) umożliwienia kontaktu z uczestnikami rekolekcji/sesji za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (tj. sms, mms, połączenie telefoniczne);

d) podjęcia decyzji o przyjęciu na rekolekcje/sesje oraz przydzielenia uczestnikowi rekolekcji osoby towarzyszącej

Administrator przetwarza dobrowolnie podane przez użytkowników ECCC dane osobowe w następującym zakresie:

- imię i nazwisko

- wiek

- stan życia

- zawód wykonywany

- miejscowość zamieszkania

- numer telefonu

- adres e-mail

- kontakt do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku (tzw. ICE)

- informacje o życiu religijnym: odprawione rekolekcje, motywy udziału w rekolekcjach, postrzeganie swojej wiary, udział w życiu sakramentalnym

- informacja o przynależności do wspólnot lub ruchów kościelnych

- informacje dotyczące zdrowia: korzystania z pomocy psychologa, psychiatry lub terapeuty, przeżywanych problemów, obaw i lęków.

7. Dane osobowe użytkowników strony ECCC nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników.

8. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail i wiek użytkownika są przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia ostatnich rekolekcji czy sesji, w jakich uczestniczyła dana osoba. Pozostałe dane osobowe – wymienione w pkt. 6 są przechowywane przez okres potrzebny do organizacji danego turnusu rekolekcji, danej sesji czy warsztatów i są usuwane po zakończeniu wydarzenia. Niezależnie od podanych wyżej okresów wszystkie dane osobowe wymienione w pkt. 6 są przechowywane jedynie do czasu odwołania zgody.

9. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi ECCC. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru ECCC.

10. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 9 użytkownik ECCC powinien skontaktować się z sekretariatem korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do ECCC, kontaktując się na adres rekolekcje[at]eccc.pl

11. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

- poprzez dobrowolnie wprowadzone do formularza informacje,

- poprzez gromadzenie plików “cookies”

12. Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej www.eccc.pl użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na tej stronie użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie użytkownika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

13. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.

14. W ramach ECCC stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”

- sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

- stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

15. Na stronie ECCC mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od ECCC i nie są w żaden sposób nadzorowane przez ECCC. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy uważnie się zapoznać. ECCC nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności ECCC, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój ECCC. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.