Skip to main content

"Głębiej" – weekendowe skupienia ignacjańskie

„Głębiej” to cykl pięciu skupień weekendowych dla tych, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie modlitwy w ciszy i jednocześnie są otwarci na dzielenie się nim z innymi uczestnikami rekolekcji.

Sam tytuł zaczerpnięty jest z duchowości ignacjańskiej, która uczy jak coraz „bardziej” i „głębiej” kochać Boga, siebie samego i drugiego człowieka, ale także ze współczesnej przypowieści jaką niewątpliwie są „Opowieści z Narnii” (C.S. Lewisa), w której poprzez słowa „dalej wzwyż i dalej w głąb” wzywani jesteśmy do nieustannego odkrywania nowych i coraz to głębszych przestrzeni naszego serca, które poszerzają się w miarę poznawania Boga i siebie (zob. 1 Krn 4,10).

Najlbliższe terminy: 

Każdy z weekendów, będących swoistymi przystankami w całorocznym procesie pogłębiania swojej relacji z Bogiem, będzie przebiegał według podobnego schematu. Z jednej strony będziemy mieli czas w pełnym milczeniu, w którym będziemy wsłuchiwali się w Słowo Boga, medytując je według metody św. Ignacego. Z drugiej zaś, każde skupienie będzie okazją do spotkania i podzielenia się w wolności swoim osobistym doświadczeniem wiary (wzlotami i upadkami) z innymi uczestnikami.

Zakładamy, że zasadniczo na każdym spotkaniu zaproponujemy:

- Eucharystię (w piątek, sobotę i niedzielę),

- Adorację Najświętszego Sakramentu,

- 1-2 konferencje,

- wprowadzenia do 4-5 medytacji ignacjańskich i czas na ich odprawienie,

- możliwość rozmowy lub spowiedzi,

- czas wspólny na porozmawianie o doświadczeniu modlitwy (dzielenie),

- czas na odpoczynek.

Czas milczenia będzie oznaczał całkowite odcięcie się od innych, w tym również wyłączenie telefonów, aby móc jeszcze bardziej zaczerpnąć od samego Boga i skupić się tylko na słuchaniu Jego Słowa.

Osoby, które nie miały doświadczenia rekolekcji ignacjańskich, wprowadzimy w metody modlitw, które będziemy proponowali. Całość pomyślana jest przede wszystkim dla osób aktywnych w życiu i potrzebujących wytchnienia przy Jezusie - zatrzymania się kilka razy w roku, żeby z Nim pobyć i razem z Nim podjąć kolejne kroki.

Spotkania będą rozpoczynały się kolacją o godzinie 18:00 w piątek, a kończyły obiadem o godzinie 13:00 w niedzielę.

Całość poprowadzi o. Maciej Obrzazgiewicz SJ

Cena za każdy weekend to 420 zł za pokój jednoosobowy i 310 zł za pokój dwuosobowy.