Zrodzeni na nowo - Materiały

Dziesięciodniowe rekolekcje „Zrodzeni na nowo”, prowadzą nas drogą uczniów Jezusa. Tuż po Jego śmierci i zmartwychwstaniu uczniowie są przestraszeni, rozczarowani sobą i zdezorientowani, co mają dalej robić... Zmartwychwstały Jezus próbuje przygotować ich do tego, co ma się stać, do przyjścia Ducha Pocieszyciela. 

Umacnia ich, dodaje odwagi i niczego, co było złe, nie wypomina. Prosi ich tylko, by czuwali na modlitwie i oczekiwali Jego Ducha. Oni nie mają pojęcia jak się to stanie i czym to będzie, jednak słuchają Jego słowa i oczekują Go w Wieczerniku.

W tej dynamice, przyglądając się swojemu życiu i osobistym doświadczeniom ruszamy w drogę, a raczej damy Bogu sposobność, by doświadczył nas swoim Duchem i zrodził na nowo, w duchu i prawdzie. W Nim wszystko możemy! 

Jak odprawić dobrze rekolekcje:

  • Raz dziennie przeznaczyć od 30 do 45 minut na modlitwę i pomodlić się wykorzystując zaproponowane danego dnia materiały. 
  • Odbyć rozmowy  z osobą towarzyszącą na temat modlitwy. Rozmowy poprzez telefon, skype, zoom, itp. Rozmowy są warunkiem koniecznym w odprawianiu rekolekcji.
  • Wysłuchać przeznaczonej na dany dzień konferencji.
  • W miarę możliwości uczestniczenie we mszy św. realnie w kościele albo on-line. 

  

 

 

 

MATERIAŁY - DZIEŃ 1

MATERIAŁY - DZIEŃ 2

MATERIAŁY - DZIEŃ 3

MATERIAŁY - DZIEŃ 4 

MATERIAŁY - DZIEŃ 5

MATERIAŁY - DZIEŃ 6

MATERIAŁY - DZIEŃ 7

MATERIAŁY - DZIEŃ 8

MATERIAŁY - DZIEŃ 9

MATERIAŁY - DZIEŃ 10

MATERIAŁY - DZIEŃ 11