Krzyż - znak Miłości

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE ONLINE 

Temat: "Krzyż - znak Miłości"

Czas trwania: 14 marca -1 kwietnia 2021

Koszt: dobrowolna ofiara

Od 14 marca do 1 kwietnia zapraszamy na rekolekcje wielkopostne online "Krzyż - znak Miłości". Na każdy dzień, od IV Niedzieli Wielkiego Postu, do Wielkiego Czwartku zaproponujemy modlitwę w oparciu o fragment Pisma Świętego. Wprowadzimy w metodę modlitwy i zaproponujemy konferencje, porządkujące proponowane treści.

 
Całość będzie składała się z trzech etapów, w których przyjrzymy się:
- kim jest Jezus i jak realizuje Swoją misję
- dlaczego jest niezrozumiany i odrzucony przez Izraela
- co dla nas znaczy Krzyż i Zmartwychwstanie Jezusa.
 
Proponowana przez nas forma przygotowania do Wielkanocy ma pomóc w osobistym przeżyciu ostatnich tygodni Wielkiego Postu. Zakłada przeznaczenie - w miarę możliwości - od pół godziny do godziny każdego dnia na spotkanie z Bogiem, dzięki rozważaniu Słowa Bożego.