Głębiej – weekendowe skupienia ignacjańskie

„Głębiej” to cykl pięciu skupień weekendowych dla osób, które pragną pogłębić swoje doświadczenie modlitwy w ciszy i jednocześnie są otwarte na dzielenie się nim z innymi uczestnikami rekolekcji.

Sam tytuł zaczerpnięty jest z duchowości ignacjańskiej, która uczy jak coraz „bardziej” i „głębiej” kochać Boga, siebie samego i drugiego człowieka, jak również ze współczesnej przypowieści jaką niewątpliwie są „Opowieści z Narnii” (C.S. Lewisa), w której poprzez słowa „dalej wzwyż i dalej w głąb” wzywani jesteśmy do nieustannego odkrywania nowych i coraz to większych przestrzeni naszego serca, które poszerzają się w miarę poznawania Boga (zob. 1 Krn 4,9).

Propozycja ta jest przeznaczona głównie dla osób, które mogą uczestniczyć we wszystkich pięciu spotkaniach, ale również dla tych, którzy w ciągu roku szukają choćby jednego weekendowego skupienia w duchu św. Ignacego z Loyoli.

Kolejne terminy:  31 marca-2 kwietnia - ZAPISY NA LISTĘ REZERWOWĄ , 23-25 czerwca 2023 - UWAGA ZMIANA TERMINU.

Każdy z weekendów, będących swoistymi przystankami w całorocznym procesie pogłębiania swojej relacji z Bogiem, będzie przebiegał według podobnego schematu. Z jednej strony będziemy mieli czas w pełnym milczeniu, w którym będziemy wsłuchiwali się w Słowo Boga, medytując je według metody św. Ignacego. Z drugiej zaś, każde skupienie będzie okazją do spotkania i podzielenia się swoim osobistym doświadczeniem wiary (wzlotami i upadkami) z innymi uczestnikami.

Zakładamy, że zasadniczo na każdym spotkaniu zaproponujemy:

- Eucharystię (w piątek, sobotę i niedzielę),

- Adorację Najświętszego Sakramentu,

- 1-2 konferencje,

- wprowadzenia do 3-4 medytacji ignacjańskich i czas na ich odprawienie,

- możliwość rozmowy lub spowiedzi,

- czas wspólny na porozmawianie o doświadczeniu modlitwy (dzielenie),

- czas na odpoczynek (osobno i wspólnie).

Czas milczenia będzie oznaczał całkowite odcięcie się od innych, w tym również wyłączenie telefonów, aby móc jeszcze bardziej zaczerpnąć od samego Boga i skupić się tylko na słuchaniu Jego Słowa.

Osoby, które nie miały doświadczenia rekolekcji ignacjańskich, wprowadzimy w metody modlitw, które będziemy proponowali. Całość pomyślana jest przede wszystkim dla osób aktywnych w życiu i potrzebujących wytchnienia przy Jezusie - zatrzymania się kilka razy w roku, żeby z Nim pobyć i razem z Nim podjąć kolejne kroki.

Spotkania będą rozpoczynały się kolacją o godzinie 18:00 w piątek, a kończyły obiadem o godzinie 13:00 w niedzielę.

Całość poprowadzi o. Maciej Obrzazgiewicz SJ

Cena za każdy weekend to 310 zł za pokój jednoosobowy i 210 zł za pokój dwuosobowy.