Czym jest modlitwa głębi?, Thomas Keating OCSO

 

Czytelnia: "Czym jest modlitwa głębi?", Thomas Keating OCSO

 

modlitwa glebi drzewo

KILKA UWAG PRAKTYCZNYCH

1. Na modlitwę powinniśmy poświęcić przynajmniej 20 minut. Polecane są dwie sesje na dzień. Jedna z samego rana po przebudzeniu i druga po południu lub wczesnym wieczorem.
2. Koniec modlitwy może być wskazany przez zegarek z timerem lub alarmem, pod warunkiem, że nie tyka i dźwięk alarmu nie jest zbyt głośny. (Można także użyć 60 minutową taśmę, na której nagrywamy muzykę ma pierwszych pięciu i ostatnich pięciu minutach taśmy, pozostawiając między tymi nagraniami dwudziestominutową nienagraną przestrzeń).
3. Główne efekty Modlitwy Głębi doświadczane są w codziennym życiu, a nie podczas samej modlitwy.
4. Fizyczne Symptomy
a.  Możemy odczuć delikatne bóle, swędzenie czy też drgania w różnych miejscach naszego ciała, lub ogólną nerwowość. Jest to zwykle konsekwencją rozwiązywania się w nas emocjonalnych węzłów, które istnieją w naszym ciele.
b.  Możemy także odczuć ekstremalną ciężkość lub lekkość. To jest zwykle spowodowane dużym skupieniem duchowym.
c.  W obu tych przypadkach, nie przywiązujemy do tych wrażeń naszej uwagi, lub ewentualnie możemy pozwolić naszemu rozumowi odpocząć przez krótką chwilę w tych wrażeniach, po czym wracamy do duchowego słowa.
5.  Lectio Divina jest źródłem intelektualnego podłoża dla rozwoju Modlitwy Głębi.
6.  Grupa, z którą możemy modlić się i dzielić naszymi doświadczeniami jest dużą pomocą w zachowaniu wierności praktyce tej modlitwy.

WSKAZÓWKI DLA DALSZEGO ROZWOJU

1.  Myśli, które pojawiają się podczas modlitwy można podzielić na kilka typów:
a. Normalny bieg naszej wyobraźni lub pamięci.
b. Myśli, które nas pociągają lub zniechęcają.
c. Pewne nowe zrozumienia lub przełamania psychiczne.
d. Samo refleksja jak np. "Jak mi idzie?" lub "To poczucie pokoju jest wspaniałe!"
e. Myśli, które powstają na skutek rozładowywania się podświadomości.
2.  Podczas modlitwy unikamy analizowania naszego doświadczenia, pracy nad naszymi oczekiwaniami, próbę osiągnięcia jakiś specyficznych celów jak np.:
a. Nieprzerwane powtarzanie duchowego słowa.
b. Nie posiadanie żadnych myśli.
c. Opróżnienie rozumu.
d. Odczuwanie pokoju lub pocieszenia
e. Osiągnięcie duchowego doświadczenia.
3.  Czym Modlitwa Głębi nie jest:
a. Nie jest techniką.
b. Nie jest ćwiczeniem relaksującym.
c. Nie jest formą samo hipnozy.
d. Nie jest darem charyzmatycznym.
e. Nie jest doświadczeniem parapsychologicznym.
f. Nie jest ograniczona do "odczuwanej" obecności Boga.
g. Nie jest intelektualną medytacją, ani uczuciową modlitwą.
4.  Czym jest Modlitwa Głębi:
a. Jest jednocześnie relacją z Bogiem oraz dyscypliną pielęgnującą tą relację.
b. Jest ćwiczeniem wiary, nadziei i miłości.
c. Jest procesem przekraczającym rozmowę z Chrystusem,  prowadzącym do zjednoczenia.
d. Przyzwyczaja nas do języka Bożego, którym jest cisza.