Skip to main content

Szkolenia edukacyjne

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) oraz United States Conference of Catholic Bishops’ Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe oferują w Warszawie:
Kurs Języka Angielskiego

Dwutygodniowy kurs języka angielskiego dla biskupów oraz ich współpracowników odbędzie się w dniach 2-19 września 2024 roku w Warszawie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kurs ten przeznaczony jest zwłaszcza dla kierujących kościołem – biskupów oraz wyższych urzędników Kurii, którzy ze względu na swoje bieżące obowiązki nie mogą opuścić wspólnoty wiernych na dłuższy czas, aby wziąć udział w kursie prowadzonym w środowisku języka angielskiego.

Uczestnicy kursu będą mieli możliwość zdobycia i poszerzenia znajomości języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.  Sprawność mówienia stanowi najistotniejszy element kursu. Ponadto uczestnicy będą mogli doskonalić również sprawności pisania, czytania i słuchania.

Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, odpowiednio do poziomu umiejętności w zakresie języka mówionego (poziom początkujący, średniozaawansowany, zaawansowany). Zajęcia wyróżnia ich interaktywny charakter; prowadzący to doświadczeni i profesjonalni nauczyciele. Wszyscy uczestnicy otrzymają podręcznik, który wraz z dodatkowymi materiałami przygotowanymi przez nauczycieli ułatwi doskonalenie sprawności językowych w sposób przyjazny i interesujący. 

Dzięki wsparciu Konferencji Episkopatu USA udział w kursie , jak również zakwaterowanie i wyżywienie są dla uczestników bezpłatne.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie języka angielskiego prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pierwszeństwo mają księża biskupi oraz inni przełożeni kościelni, rejestracja urzędników Kurii prowadzona jest zgodnie z kolejnością wpływających zgłoszeń. 

Szkolenie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC) wraz z Episkopatem Konferencji Stanów Zjednoczonych (USCCB) organizuje seminarium z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Na termin 2-5 grudnia 2024 przewidziane jest kolejne szkolenie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi, na które zapraszamy Księży Biskupów a także osoby pracujące i współpracujące z biskupami.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zajęcia poprowadzi między innymi Ksiądz Biskup Jeffrey M. Monfortonz diecezji Steubenville w USA, który podzieli się swoim doświadczeniem na temat relacji z księżmi, zakonnikami i świeckimi. Kolejny prelegent, Ojciec prof. Marek Blaza, jezuita, zaprezentuje organizację kurii diecezjalnej zarówno w Kościele łacińskim, jak i grekokatolickim. Ponadto zwróci uwagę na troskę i znaczenie stałej formacji w życiu kapłana.

Ksiądz Rocco D’Ambrosio, etyk biznesu z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, opowie o tym, co z etycznego punktu widzenia wolno i o czym trzeba pamiętać, pracując z osobami świeckimi.

Ostatnim punktem spotkania będzie wykład i warsztaty na temat tego, jak zatrudniać pracownika, jak przeprowadzić z nim trudną rozmowę i jak zwolnić pracownika świeckiego. Zajęcia poprowadzi Pan Maciej Wiśniewski, menadżer, przedsiębiorca, trener biznesu.

Proponowane spotkanie w Warszawie Falenicy, oprócz części merytorycznej czyli wykładów i warsztatów, a także nieformalnego spotkania z profesjonalistami z Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest również okazją do wymiany poglądów, doświadczeń oraz interesujących rozmów między samymi uczestnikami. To również okazja, aby chwilę wypocząć w sprzyjającej atmosferze.

Dzięki wsparciu Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych udział w szkoleniach wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem jest nieodpłatny.

 W celu zapisania się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia

Szkolenie z Zarządzania Kryzysem

Warsztaty z Zarządzania Kryzysem odbędą się w terminie 3-6 czerwca 2024 i są adresowane  do biskupów, wikariuszy generalnych, prowincjałów, rzeczników prasowych zgromadzeń i diecezji oraz osób, które z racji swojej funkcji reprezentują kościół lokalny i mają kontakt z mediami.  Zajęcia mają pomóc w opanowaniu i wyjściu z sytuacji kryzysowej a także pomóc w przygotowaniu się na jej zaistnienie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Seminarium składa się z części wykładowej, podczas której różni specjaliści dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Warto zaznaczyć, że wśród prelegentów jest między innymi o. John Dardis SJ, który w czasie gdy Kościół w Irlandii zmagał się z oskarżeniami o pedofilię był rzecznikiem prasowym diecezji Dublin. Ojciec Dardis mówi o tym jak w sytuacjach kryzysowych przemawiać do świeckiego świata w sposób przekonywujący i szczery.

Druga część warsztatów to zajęcia praktyczne, w trakcie których uczestnicy mogą poćwiczyć przed obiektywem kamery wypowiedzi, dialogi oraz wywiady na trudne i kontrowersyjne tematy.  Zajęcia praktyczne prowadzą profesjonalni dziennikarze z mediów publicznych i komercyjnych.

Zaproszenie jest skierowane do osób z doświadczeniem jak również do tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z mediami.

Crisis Management

Crisis Management


Biblioteka - materiały do pobrania

Seminarium poświecone katolickiej nauce społecznej dzięki udziałowi dynamicznych i wnikliwych prelegentów pozwoli zapoznać się z nowym spojrzeniem na zagadnienia ujęte w społecznym nauczaniu Kościoła jako fundamentalne i mające obecnie ogromne znaczenie, również w kontekście Europy Wschodniej. 

Poniżej znajdują wykłady z poprzednich edycji seminarium:

Organizatorzy

Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury (ECCC)

Centrum prowadzone przez Towarzystwo Jezusowe (jezuitów) mieszczące się w Warszawie. ECCC organizuje profesjonalne kursy dla różnych grup społecznych, między innymi dla dziennikarzy, nauczycieli oraz liderów zarządzających strukturami Kościoła oraz instytucjami oświatowymi.

Office to the Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe at USCCB

Podkomisja Pomocy Kościołowi w Centralnej i Wschodniej Europie jest jednostką organizacyjną Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych (USCCB) i składa się z ośmiu biskupów. Każdego roku Podkomisja, wspierana przez zespół pracowników, szczegółowo analizuje oraz ocenia wnioski o granty i podejmuje decyzje o finansowaniu wybranych projektów.