„Owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie” - skupienie adwentowe

„Owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie” - skupienie adwentowe

Zapraszamy na skupienie adwentowe, które pozwoli nam się zatrzymać nad tajemnicą Boga, który przychodzi do nas jako bezbronne Dziecko w ubogiej stajence.

Zobacz szczegóły

Rekolekcje na dobry początek

Rekolekcje na dobry początek

„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1, 39) Proponujemy czas rekolekcji ignacjańskich na dobry początek roku. Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami! 

Zobacz szczegóły

Akceptacja siebie - sesja psychologiczno-duchowa

Akceptacja siebie - sesja psychologiczno-duchowa

Serdecznie zapraszamy na warsztaty psychologiczno-duchowe poświęcone tematowi akceptacji siebie.

Zobacz szczegóły

Spotkaj siebie, spotkaj Boga

Spotkaj siebie, spotkaj Boga

Proponujemy przestrzeń zatrzymania się w biegu, wejścia w ciszę i modlitwę Słowem Bożym.

Zobacz szczegóły

Część I - Psychologiczne i duchowe aspekty spowiednictwa i towarzyszenia

Część I - Psychologiczne i duchowe aspekty spowiednictwa i towarzyszenia

 Celem szkolenia jest uwrażliwienie kapłanów, sióstr zakonnych i osób świeckich towarzyszących innym w rozwoju duchowym, na problemy psychiczne oraz pogłębienie wiedzy w zakresie rozpoznawania objawów psychopatologicznych, mechanizmów obronnych, przesłanek sugerujących przekierowanie do specjalisty, współpracy z psychologami/psychoterapeutami.

Zobacz szczegóły

Część II - Psychologiczne i duchowe aspekty spowiednictwa i towarzyszenia

Część II - Psychologiczne i duchowe aspekty spowiednictwa i towarzyszenia

Proponowane szkolenie stanowi kolejną część poszerzającą wiedzę z zakresu psychologii i psychopatologii. W części II mogą wziąć udział zarówno Uczestnicy części I, jak i osoby, które nie brały wcześniej udziału.

Zobacz szczegóły

Modlitwa Jezusowa (dla zaawansowanych)

Modlitwa Jezusowa (dla zaawansowanych)

Proponujemy przestrzeń dla podjęcia w milczeniu i odosobnieniu modlitwy Imieniem Jezus.Proponujemy przestrzeń dla podjęcia w milczeniu i odosobnieniu modlitwy Imieniem Jezus.Modlitwa ta bywa nazywana modlitwą prostoty, modlitwą głębi.

Zobacz szczegóły

Modlitwa Jezusowa - "Trwać w Imieniu"

Modlitwa Jezusowa - "Trwać w Imieniu"

„Dusza ma upodobanie jedynie w trwaniu przy Bogu z miłosną uwagą, w wewnętrznym pokoju, ukojeniu i odpocznieniu, bez szczególnych rozważań (…). Dusza trwa przy Bogu jedynie za pomocą uwagi i ogólnego miłosnego poznania a bez zastanawiania się nad czymkolwiek” św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel 

Zobacz szczegóły

Rekolekcje fotograficzne

Rekolekcje fotograficzne

Rekolekcje fotograficzne to 5 dni w pełnym milczeniu z indywidualnym towarzyszeniem, w oparciu o książkę Christine Valters Paintner ”Oczy serca. Fotografia jako Kontemplacja Chrześcijańska”. 

Zobacz szczegóły

Zdrowy dystans – warsztaty psychologiczno-duchowe

Zdrowy dystans – warsztaty psychologiczno-duchowe

Każdy człowiek jest relacyjny. W relacjach dorastamy, rozwijamy się i żyjemy. Relacje nas ubogacają, rozwijają i często nadają sens.

Zobacz szczegóły

W krzyżu Chrystusa nadzieja na lepszy świat - skupienie wielkopostne

W krzyżu Chrystusa nadzieja na lepszy świat - skupienie wielkopostne

Wielkopostne skupienie ma na celu ukazanie chrześcijaństwa jako nadziei na lepszy świat. Chrystus zaprasza nas, abyśmy pozwolili Mu się pokochać. 

Zobacz szczegóły

"Głębiej" – weekendowe skupienia ignacjańskie

"Głębiej" – weekendowe skupienia ignacjańskie

„Głębiej” to cykl pięciu skupień weekendowych dla tych, którzy pragną pogłębić swoje doświadczenie modlitwy w ciszy i jednocześnie są otwarci na dzielenie się nim z innymi uczestnikami rekolekcji.

Zobacz szczegóły

Chrześcijański mindfulness

Chrześcijański mindfulness

Chrześcijański mindfulness to spotkanie wprowadzające w trening uważności.  

Zobacz szczegóły

Poznaj siebie – sesja psychologiczno-duchowa

Poznaj siebie – sesja psychologiczno-duchowa

Sesja o poznaniu siebie to propozycja dla każdego, kto w świadomy sposób pragnie lepiej zrozumieć siebie, swoje odczuwanie i zachowania. 

Zobacz szczegóły

Bliżej siebie Plus - sesja psychologiczno-duchowa

Bliżej siebie Plus - sesja psychologiczno-duchowa

Bliżej siebie Plus to czas pogłębionego spotkania się z samym sobą. Człowiek jest całością i chcemy w taki sposób patrzeć na doświadczenie siebie i swojego życia.

Zobacz szczegóły

Rekolekcje ignacjańskie I, II, III, IV Tydzień, Synteza

Rekolekcje ignacjańskie I, II, III, IV Tydzień, Synteza

Zapraszamy na rekolekcje ignacjańskie osoby, które chcą spędzić osiem dni przed Bogiem, modląc się medytacją i kontemplacją ignacjańską.

Zobacz szczegóły

Fundament Ćwiczeń Duchowych

Fundament Ćwiczeń Duchowych

Rekolekcje te zmierzają do poznania ostatecznego celu życiowej wędrówki i uzyskania wolności w dążeniu do niego. Dokonuje się to na drodze osobistej modlitwy w klimacie milczenia, obiektywizując swoje doświadczenie duchowe z osobą towarzyszącą. Fundament przygotowuje do owocnego przejścia cztero-etapowej drogi Ćwiczeń Duchowych według metody św. Ignacego Loyoli. 

Zobacz szczegóły

Bliżej siebie - sesja psychologiczno-duchowa

Bliżej siebie - sesja psychologiczno-duchowa

Sesja „Bliżej siebie” to czas pogłębionego spotkania się z samym sobą. Warsztat będzie miał charakter treningu grupowego. Zapraszamy osoby, które pragną lepiej poznać siebie.

Zobacz szczegóły

Fundament Plus

Fundament Plus

Na Fundament Plus zapraszamy osoby, które już kiedyś odprawiły Fundament i pragną (lub potrzebują) powrócić do podstawowych tematów naszego życia: miłości Boga, wolności, odpowiedzialności, zanim pójdą dalej drogą Ćwiczeń. Osoby, które nigdy nie miały styczności z rekolekcjami ignacjańskimi prosimy o zapisywanie się na Fundament Ćwiczeń Duchowych.

Zobacz szczegóły